Tjek selv: Så meget kan din andelsbolig falde

Politikerne på Christiansborg har varslet, at de vil ændre i reglerne for moderniseringer af private lejeboliger. Et indgreb vil få betydning for værdien af andelsboligforeninger, da deres valuarvurderinger og offentlige ejendomsvurderinger er bundet direkte op på værdien af udlejningsejendomme.

Her kan du beregne, hvilken effekt et indgreb potentielt vil få på din andelsboligs værdi. Beregningerne tager udgangspunkt i tre tal: ejendommens aktuelle værdi, foreningens hensættelser og foreningens gæld. Disse tal kan findes i din andelsboligforenings regnskab, årsrapport eller nøgletalsskema. Bemærk, at værditabene er vejledende.

Del på

m2
kr/m2
kr/m2
kr/m2
m2
m2
kr
kr
kr

Indtast oplysninger om din andelsbolig og beregn din boligs potentielle værditab